KCN Việt Kiều KCN Bình Phước - Đài Loan KCN Chơn Thành II KCN Becamex Binh Phước KCN Nam Đồng Phú KCN Bắc Đồng Phú KCN Đồng Xoài IV KCN Đồng Xoài III KCN Đồng Xoài II KCN Đồng Xoài I KCN Tân Khai KCN Sài Gòn - Bình Phước KCN Minh Hưng - Hàn Quốc KCN Minh Hưng III KCN Tân Khai I KCN Chơn Thành I KCN Thanh Bình KCN Tân Khai II

BÌNH PHƯỚC ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 
Bình Phước là tỉnh thuộc vùng chuyển tiếp của Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên, khoáng sản phong phú, an ninh, chính trị ổn định. Bình Phước được xem là thị...
Chi tiết >>>
Bờ Biển Ngà xúc tiến hợp tác ngành điều với Bình Phước Tin có hình

(CTTĐTBP) - Ông Quattrara Bassifou, Trưởng Ban giám sát kiêm Tổng thư ký Hội đồng quản trị Hiệp hội bông và điều Bờ Biển Ngà (CCA), cho biết: “Năng suất điều bình quân của Bờ Biển Ngà hiện...

Chi tiết >>>
Thông báo thông tin tổ chức xin thăm dò khoáng sản 

 THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản 
 
         Ngày 10/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ...

Chi tiết >>>
Trang chủ