Địa bàn Ưu đãi đầu tư
 Bản in     Gởi bài viết  
LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI, DANH MỤC DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

I. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

1. Huyện Lc Ninh.

2. Huyện Bù Đăng.

3. Huyện Bù Đốp.

4. Huyện Bù Gia Mập.

5. Huyện Phú Riềng.

 

II. Địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn:

1. Huyện Hớn Quản.

2. Huyện Chơn Thành.

3. Huyện Đồng Phú.

4. Thị xã Phước Long.

5. Thị xã Bình Long.

6. Các khu công nghiệp được thành lập theo quy định của Chính phủ.

TTTH-CB

(Nguồn: Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh)

 

[Trở về]
Trang chủ