Quy hoạch tổng thể
Phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước Tin có hình

 (CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1426 phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước. 

Chi tiết >>>
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Chơn Thành thời kỳ đến năm 2020 
Ngày 17/3/2008 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Chơn Thành thời kỳ đến năm 2020 với các mục tiêu và những định...
Chi tiết >>>
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2020. 
Ngày 05/02/2007 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với...
Chi tiết >>>
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 
Ngày 02/10/2006 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020...
Chi tiết >>>
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Long 
Ngày 28/01/2008 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND phê duyệtQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước thời kỳ đến năm 2020 với các mục...
Chi tiết >>>
Trang chủ