Thăm dò khoáng sản
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo thông tin tổ chức xin thăm dò khoáng sản 

 THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản 
 
         Ngày 10/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ xin thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước của Công ty Cổ phần Đầu  tư TC Bình Phước.
        Thực hiện trình tự thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 35, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

 

 
        Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo:
        - Tên tổ chức đề nghị thăm dò khoáng sản: Công ty Cổ phần Đầu  tư TC Bình Phước (trụ sở: QL 14, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).   
        - Tên loại khoáng sản: đá xây dựng.    
        - Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại khu vực nêu trên thì tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Sở-Sở Tài nguyên và Môi trường (QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên và tổ chức tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định. 

KT.GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc

Lê Đăng Nhật 

[Trở về]
Trang chủ