HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ
 Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau: 
 578,8m2 Cửa kính (Sắt - kính) các loại đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm: 52.093.000đ (Năm mươi hai triệu, không trăm chín mươi ba ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước chuyển giao bán đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết tài sản khách hàng liên hệ tại Trung tâm DV BĐGTS tỉnh Bình Phước.

- Thời gian phát hành hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày 25/05/2017 đến 10h00 ngày 01/06/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 09h00 ngày 31/05/2017 tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá vào lúc 8h30 ngày 02/06/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2/ CMND, Giấy phép kinh doanh phôtô (Nếu là tổ chức); khách hàng mang theo bản chính để đối chiếu.

3/ Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá: 10% giá trị tài sản (cụ thể là: 5.300.000đ).

4/ Phí tham gia đấu giá: 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng) đối với tài sản có giá khởi điểm từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 0651.3860.216.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

[Trở về]
Trang chủ