HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ
 Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản sau: 
 1.1  Linh kiện điện thoại các loại; có số lượng 136 cái.

Giá khởi điểm: 3.750.000đ (Ba triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

1.2  Linh kiện điện thoại di động các loại; có số lượng 59 cái.

Giá khởi điểm: 1.712.000đ (Một triệu, bảy trăm mười hai ngàn đồng).

1.3 Đồng hồ đeo tay các loại; có số lượng 60 cái.

Giá khởi điểm: 6.948.180đ (Sáu triệu, chín trăm bốn mưới tám ngàn, một trăm tám mươi đồng).

1.3  Mắt kính các loại và Đồng hồ các loại; có số lượng 262 cái

Giá khởi điểm: 24.038.370đ (Hai mươi bốn triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, ba trăm bảy mươi đồng).

1.4  Phụ kiện điện thoại các loại; có số lượng 32 cái.

Giá khởi điểm: 5.004.000đ (Năm triệu, không trăm lẻ bốn ngàn đồng).

1.5  Máy may hiệu HOME I, JUKI; có số lượng 02 cái.

Giá khởi điểm: 3.330.000đ (Ba triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn đồng).

1.6  Phụ kiện điện thoại các loại; có số lượng 33 cái.

Giá khởi điểm: 5.517.000đ (Năm triệu, năm trăm mười bảy ngàn đồng).

1.7  Mắt kính các loại; có số lượng 33 cái và Đồng hồ các loại; có số lượng 29 cái.

Giá khởi điểm: 6.166.800đ (Sáu triệu, một trăm sáu mươi sáu ngàn, tám trăm đồng).

1.8    04 bộ Mâm xe Ôtô; 07 cái Máy bơm lốp Ôtô; 02 Chai vệ sinh nội thất Ôtô; 02 Chai (bình) làm bóng nội thất Ôtô; 04 hộp Dầu thơm xe Ôtô.

Giá khởi điểm: 7.371.000đ (Bảy triệu, ba trăm bảy mươi mốt ngàn đồng).

1.9  Đèn phi, máy Cát set, loa các loại; có số lượng 57 cái.

Giá khởi điểm: 6.012.000đ (Sáu triệu, không trăm mười hai ngàn đồng).

1.10    Đồng hồ đeo tay các loại; có số lượng 27 cái.

Giá khởi điểm: 828.000đ (Tám trăm hai mươi tám ngàn đồng).

1.11    Linh kiện, phụ kiện điện thoại các loại; có số lượng 102 cái.

Giá khởi điểm: 1.407.000đ (Một triệu, bốn trăm lẻ bảy ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm là: 78.084.350đ (Bảy mươi tám triệu, không trăm tám mươi bốn ngàn, ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Tất cả tài sản trên được đấu giá riêng (lẻ) theo từng gói đã chia.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước chuyển giao.

- Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 19/09/2017 đến ngày 03/10/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 27/09/2017 đến ngày 29/09/2017, tại nơi có tài sản là Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 03/10/2017 (theo giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng nhưng phải thỏa thuận với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian đấu giá: 8h30 ngày 06/10/2017.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2/ CMND, Hộ khẩu, Giấy phép kinh doanh phôtô (Nếu là tổ chức); khách hàng mang theo bản chính để đối chiếu.

3/ Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá: 10% giá trị tài sản.

4/ Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /hồ sơ đối với tài sản đấu giá có giá khởi điểm từ 20 triệu đồng trở xuống.

Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Đồng thời khách hàng phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.860.216.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

[Trở về]
Trang chủ