HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ
 Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản sau: 
 -  26 thửa (lô) tọa lạc tại thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bao gồm các lô có ký hiệu như sau: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2 (Có bảng tổng hợp các lô đất kèm theo).

Tổng diện tích: 6.013,3 m2

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn                 - thời hạn sử dụng: Lâu dài

Tổng giá khởi điểm: 8.791.282.900đ (Tám tỷ, bảy trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi hai ngàn, chín trăm đồng).

(Các lô đất được bán lẻ theo từng lô).

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

Bước giá:  Bước giá ở mỗi vòng đấu là 01% (Một phần trăm).

Hình thức đấu giá: Bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá cho đến khi không còn khách hàng trả giá.

- Thời gian bán hồ sơ tham khảo: Từ ngày 10/10/2017 đến ngày 30/10/2017, tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

- Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 10/10/2017 đến ngày 31/10/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 16/10/2017 đến ngày 18/10/2017, tại nơi có tài sản là thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 31/10/2017 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian đấu giá: 8h30 ngày 03/11/2017.

- Địa điểm đấu giá: Hội Trường UBND huyện Bù Đăng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2/ CMND, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh phôtô (Nếu là tổ chức) có sao y, chứng thực.

3/ Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá: 15% trên giá khởi điểm của các lô đất đăng ký đấu giá.

4/ Tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ)

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi cá nhân, hộ gia đình không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, đối với tổ chức phải có giấy phép kinh doanh về lĩnh vực bất động sản. Đồng thời khách hàng phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

      Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.860216.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

[Trở về]
Trang chủ