HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ
 Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản sau: 
 I.         Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ: Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

II.     Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất: 68 (Sáu mươi tám) lô đất thuộc Cụm N1, N2, N3, N8 tại Khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 14.850 m2 (Mười bốn ngàn, tám trăm năm mươi  mét vuông).

1.      Đấu giá theo cụm:

a)   Cụm N1 (18 lô);

Diện tích: 3.950m2 (Ba ngàn, chín trăm năm mươi mét vuông)

Giá khởi điểm:  7.447.725.000đ (Bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

b)     Cụm N2 (27 lô);

Diện tích: 5.825m2 (Năm ngàn, tám trăm hai mươi lăm mét vuông)

Giá khởi điểm: 10.117.750.000đ (Mười tỷ, một trăm mười bảy triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

c)     Cụm N8 (11 lô);

Diện tích: 2.475m2 (Hai ngàn, bốn trăm bảy mươi lăm mét vuông)

Giá khởi điểm: 4.627.575.000đ  (Bốn tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

2.      Đấu giá lẻ từng lô:  

Cụm N3 (12 lô), bao gồm các lô có ký hiệu: 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

Tổng diện tích: 2.600m2 (Hai ngàn, sáu trăm mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 4.451.200.000đ  (Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm của Hợp đồng: 26.644.250.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm năm mươi ngàn  đồng)

 Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành và tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 09/10/2017 đến ngày 03/11/2017 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành và tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 03/11/2017 tại khu đất đấu giá;

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 06/11/2017 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá của mỗi vòng đấu: 01% (Một phần trăm) giá khởi điểm của từng vòng đấu.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản

-   Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

+ Các lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống thì mức thu là 100.000 đồng/hồ sơ.

+ Các lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ.

+ Các lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng thì mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ.

Điều kiện tham gia đấu giá:

- Phải có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá phát hành;

- Có CMND và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) (Sao y bản chính);

- Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713.860.216

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

[Trở về]
Trang chủ